do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

Moja działka

Zawartość dla zalogowanych

jak zostac dzialkowcem

Publikacje PZD

Zielona RP

Dzialkowiec

Informator

Informujemy że od dnia 01.06.2018 r. zaczynamy pobieranie opłat za dzierżawę działek oraz składek członkowskich i inwestycyjnych.

1. Składka członkowska: 6 zł
2. Opłata na rzecz ogrodu: 0,50 zł za 1 m2 działki 
3. Opłata inwestycyjna: 50 zł od działki.

Działkowcy mający niedopłaty z ub. roku muszą dopłacić zaległe kwoty.

Składki przyjmowane będą w biurze ROD TARNOGAJ w soboty w godzinach 10.00 - 12.00 czerwiec-lipiec

Ponadto opłaty można dokonać bezpośrednio na konto bankowe:

Zgodnie z § 28 ust. 3 i 4 Regulaminu ROD należność będzie wnoszona na konto bankowe:

numer konta: 24 1020 5226 0000 6902 0269 2119

Wpłacający na konto obowiązany jest w tytule wpłaty podać:

Nr działki, nazwisko i imię działkowca, tytuł wpłaty: opłaty za rok 2018.

 

Zarząd ROD Tarnogaj

Szanowni Działkowcy,

witam po długiej przerwie już w Nowym Roku 2018. 

 

Obecnie została uruchomiona część informacyjna strony.

 

Wkrótce również planowane jest ponowne uruchomienie części społecznościowej (w tym indywidualne konta działkowców - dotychczasowe ze względów bezpieczeństwa zostały zablokowane)

 

Zachęcam do korzystania z formularza kontaktowego z propozycjami zmian na stronie.

Administrator Strony

U W A G A !
 
 
 
Przy wejściu głównym na terenie I Ogrodu stoi kontener na gałęzie z drzew połamanych w trakcie ostatnich burz na działkach. 
 
ZAKAZ wyrzucania innych odpadów do tego kontenera!
 
W przypadku sporadycznego wyrzucania do tego kontenera innych odpadów zielonych, prosimy o wysypanie ich do kontenera (BEZ WORKÓW FOLIOWYCH, które wrzucamy oddzielnie do kontenera na TWORZYWA).
 
Kontener NA ODPADY ZIELONE będzie stał krótko – tylko do zapełnienia go. 
 
ZAKAZ wyrzucania innych odpadów do tego kontenera!

W dniu 18 kwietnia 2015r w Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD „Tarnogaj”.

Najważniejsze dokumenty jakie wówczas zostały przyjęte przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD "TARNOGAJ" to:

1. Sprawozdania Zarządu ROD:  z działalności w 2014 r. i za kadencję
2. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r. oraz sprawozdania za kadencję.
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
5. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
6. Uchwała w sprawie wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na delegata na okręgowy zjazd PZD.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 r. i programu działania ROD na okres kadencji 2015 – 2019.
8. Uchwała w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
9.  Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców.
10. Uchwała w sprawie preliminarza finansowego ROD na 2015  r.

Zarząd ROD „Tarnogaj”

DRODZY DZIAŁKOWCY

Od początku 2014 roku obowiązuje bezwzględny nakaz segregacji odpadów na terenie ROD TARNOGAJ. Ekosystem zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiera od nas papier, plastik, odpady zielone i zmieszane. Szkło należy wynosić do tzw. Gniazd rozmieszczonych na terenie miasta. Odpady gabarytowe i gruz działkowiec, tak jak każdy mieszkaniec Wrocławia, zobowiązany jest do samodzielnego dostarczenia do punktu zbiórki lub wyrzucenia do podstawionych specjalnych kontenerów na gabaryty.

       Ilość niesegregowanych, zmieszanych odpadów będzie miała wpływ na wysokość naszych opłat, im będzie ich mniej tym mniejsza będzie opłata dla każdego z nas. Dlatego w interesie każdego działkowca leży należyta segregacja, ograniczenie ilości odpadów oraz uświadamianie i pilnowanie sąsiadów.

       Odpowiednia segregacja umożliwi zmniejszenie pojemnika na odpady zmieszane a co za tym idzie zmniejszenie opłat.

Zarząd ROD Tarnogaj

Czytaj więcej: Segregacja śmieci

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/