do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

Moja działka

Zawartość dla zalogowanych

jak zostac dzialkowcem

Publikacje PZD

Zielona RP

Dzialkowiec

Informator

Zarząd  ROD "Tarnogaj" zaprasza na
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,
 
które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022  /piątek/ 
w Szkole Podstawowej nr 77
ul. Św.Jerzego 4 we Wrocławiu.
 
I termin godz. 16.30,
II termin godz. 17.00.
 

Dokumenty sprawozdawcze dostępne sa do wglądu w dniach 19.04.2022  /wtorek/, godz. 17:00-20:00  w Biurze ROD "Tarnogaj".

DRODZY DZIAŁKOWCY TEREN II

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 01.04.2022 /PIĄTEK/ ZAPLANOWANO I-WSZY  ETAP  PUSZCZENIA WODY WODOCIĄGOWEJ  TERENIE II-gim.

PRZED URUCHOMIENIEM WODY PROSZĘ O ZAŁOŻENIE KRANÓW LUB ZAŚLEPEK W CELU UNIKNIĘCIA WYCIEKÓW WODY.  

ZARZĄD ROD „TARNOGAJ”

DRODZY DZIAŁKOWCY- TEREN I   i  TEREN II

INFORMUJEMY,IŻ W DNIU 31.03.2022 /CZWARTEK/ BĘDĄ PODSTAWIONE W POBLIŻU BRAM GŁÓWNYCH 

NA OBYDWU TERENACH  ROD „TARNOGAJ” DUŻE KONTENERY NA ODPADY ZIELONE, DO KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA WRZUCAĆ GAŁĘZIE DRZEW, KRZEWÓW,                I ŻYWOPŁOTU ORAZ INNE ODPADY ZIELONE.

NIE WYRZUCAĆ CAŁYCH DRZEW I OLBRZYMICH GAŁĘZI, GDYŻ TO UTRUDNIA ZAPEŁNIENIE KONTENERA.

NIE SKŁADOWĆ ODPADÓW ZIELONYCH PRZY KUBŁACH.   

ZARZĄD ROD TARNOGAJ

Informuje, iż na Walnym Zebraniu w dniu 29.09.2021 zostały uchwalone opłaty za dzierżawę działek w roku 2021:

- 34 groszy/1 m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym: 9 groszy od m2 partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD);

- 6 zł składka członkowska;

- 50 zł opłata inwestycyjna;

- 25zł -opłata za energię elektryczną na potrzeby zasilania urządzeń wodnych;

- 50zł -opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 /uchwalona przez Zarząd ROD Uchwałą nr 13/2021 w dniu 24.04.2021 i zatwierdzona na Walnym Zabraniu/  ;

OPLATĘ ZA DZIAŁKĘ MOŻNA UIŚCIĆ NA KONTO BANKOWE ROD TARNOGAJ:  24102052260000690202692119.

Przy wpłacie należy podać:

IMIĘ I NAZWISKO, NUMER DZIAŁKI, TYTUŁ WPŁATY:

OPŁATA ZA 2021r.

 

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z NALICZENIEM KWOTY DO ZAPŁATY, MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ O JEJ WYSOKOŚCI

 POD NUMERAMI TEL. 886978938    LUB   664081769

ZARZĄD  ROD TARNOGAJ

- Uchwała nr 1/2021 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD z działalności Zarządu ROD w 2019 r.
- Uchwała nr 2/2021 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Uchwała nr 3/2021 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019r.
- Uchwała nr 4/2021 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD z działalności Zarządu ROD w 2020 r.
- Uchwała nr 5/2021 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Uchwała nr 6/2021 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020r.
- Uchwała nr 7/2021 - Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia:

34 groszy/1 m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym ; 9 groszy od m2 partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, 6 zł. składka członkowska i ; 50 zł. opłata inwestycyjna. Termin wpłaty do 30 czerwca ; 2021r.

- Uchwała nr 8/2021 - opłata za energię elektryczną na potrzeby zasilania urządzeń wodnych - wysokość kwoty bez zmian - 25zł;
- Uchwała nr 9/2021 - zatwierdzenia Uchwały nr 13/2021 ;Zarządu ROD Tarnogaj ;z dnia 24.04.2021 w sprawie ustalenie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 - uchwalona wysokość kwoty 50zł;
- Uchwała nr 10/2021 - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. przygotowanie miejsca do parkowania ; na terenie I z miejscem utwardzonym pod duże kontenery.
- Uchwała nr 11/2021 - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. montaż monitoringu przy głównych bramach wejściowych na terenie I i II Ogrodu;
- Uchwała nr 12/2021 - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ;
Oczyszczenie, zabezpieczenie, wzmocnienie i konserwacja studzienek na terenie I Ogrodu;
- Uchwała nr 13/2021 - w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na realizowanie inwestycji /uchwała 10/;
- Uchwała nr 14/2021 - w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na realizowanie inwestycji /uchwała 11/;
- Uchwała nr 15/2021 - w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na realizowanie inwestycji /uchwała 12/;
- Uchwała nr 16/2021 - w sprawie zatwierdzenia ; powołania członków organu PZD dokooptowanych na Zebraniu Zarządu ROD Tarnogaj w dniu 18.09.2021 do składu Zarządu: uchwałą 29/2021 – Zygmunt Stebnicki, uchwałą 30/2021 – Artuch Schneider.
- Uchwała nr 17/2021 - w sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD Tarnogaj polegająca na przeznaczeniu działki 117/I, przekazanej przez dzierżawce Zarządowi, na miejsce do stawiania dużych kontenerów na odpady i parkowanie osób niepełnosprawnych a przez to zmniejszenie liczby działek użytkowych do 406;
- Uchwała nr 18/2021 - uchwalenie planu pracy na 2021r.
- Uchwała nr 19/2021 - uchwalenie preliminarzy finansowych ROD na 2021r.

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/