do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

jak zostac dzialkowcem

Uchwała nr 1/2022 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD z działalności Zarządu ROD w 2021r.
Uchwała nr 2/2022 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
Uchwała nr 3/2022 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021r.
Uchwała nr 4/2022 - Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia:

41 groszy/1 m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym ; 10 groszy od m2 partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, 6 zł. składka członkowska i ; 50 zł. opłata inwestycyjna. Termin wpłaty do 30 czerwca 2022r.

Uchwała nr 5/2022 - opłata za energię elektryczną na potrzeby zasilania urządzeń wodnych - wysokość kwoty 60zł;
Uchwała nr 6/2022 - w sprawie ustalenie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022 - uchwalona wysokość kwoty 70zł ;
Uchwała nr 7/2022- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. renowacja i wzmocnienie ogrodzenia zewnętrznego  na długości 138m  na terenie I Ogrodu.
Uchwała nr 8/2022 - w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na realizowanie inwestycji /uchwała 7/;
Uchwała nr 9/2022 - w sprawie wyników wyborów uzupełniających do organów PZD , mianowicie do Zarządu ROD Tarnogaj;
Uchwała nr 10/2022 - uchwalenie planu pracy na 2022r.
Uchwała nr 11/2022 - uchwalenie preliminarzy finansowych ROD na 2022r.

                                                                                                    

                                                                                                                  ZARZĄD ROD „TARNOGAJ”

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/