do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

Moja działka

Zawartość dla zalogowanych

jak zostac dzialkowcem

Publikacje PZD

Zielona RP

Dzialkowiec

Informator

Plakat na piknik 1

DRODZY DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD TARNOGAJ OGŁASZA KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ W ROD TARNOGAJ W 2024roku.

DO DNIA 17 MAJA 2024r. PROSZĘ O ZGŁOSZENIE DZIAŁKI NA FORMULARZU W BIURZE ZARZĄDU WE WTOREK I CZWARTEK W GODZ. 17.30- 18.30 LUB  PRZESYŁANIE NA POCZTĘ  INTERNETOWĄ INFORMACJI O ZGŁOSZENIU  DZIAŁKI 

A NASTĘPNIE OSOBISTE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGLOSZENIA I PRZEKAZANIE  DO BIURA ZARZĄDU ROD TARNOGAJ.

NA PODSTAWIE OSOBISTEJ OCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI WG PONIŻSZYCH KRYTERIÓW, SPOŚRÓD ZGŁOSZONYCH DZIAŁEK WYŁONIONE ZOSTANĄ NAJŁADNIEJSZE I OTRZYMAJĄ NAGRODY.

 

KRYTERIA OCENY DZIAŁEK :

1 Rozplanowanie i estetyka działki

2 Ogrodzenie działki

3 Drzewa owocowe

4 Drzewa ozdobne

5 Krzewy owocowe

6 Krzewy ozdobne

7 Rabaty warzywne

8 Rabaty kwiatowe

9 Estetyka i stan techniczny altany

10 Kompostownik

11 Szklarnie i tunele

12 Trawnik

13 Urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne.

W konkursie biorą udział wyłącznie działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu.

Udziału w konkursie nie mogą brać członkowie Komisji Konkursowej.

                                                                                  ZARZĄD ROD TARNOGAJ

 

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Tarnogaj”       w dniu 12 kwietnia 2024r.

-Uchwała nr 1/2024 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD z działalności Zarządu ROD w 2023r.

-Uchwała nr 2/2024 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD z działalności Zarządu ROD za kadencję.
-Uchwała nr 3/2024 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r.

-Uchwała nr 4/2024 -w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi ROD Tarnogaj.

-Uchwała nr 5/2024 -w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2023r.

-Uchwała nr 6/2024 -w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za kadencję.

-Uchwała 7/2024- w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD w 2024r;
- Uchwała nr 8/2024 – w sprawie wysokości i terminu ich wnoszenia opłaty ogrodowej  /do 30 czerwca 2024/:

59 grosze/1 m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym 13 groszy od m2 partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, 6 zł. składka członkowska i  50 zł. opłata inwestycyjna. Termin wpłaty do 30 czerwca 2024r.

- Uchwała nr 9/2024- w sprawie wysokości i terminu ich wnoszenia opłaty ogrodowej- opłata wodna – w 2024r.- wysokość kwoty 80zł od działki;
- Uchwała nr 10/2024 - w sprawie ustalenie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz odpadów z terenu ROD w 2024r - uchwalona wysokość kwoty 140zł od działki;
- Uchwała nr 11/2024- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Montaż na słupach w pobliżu bram wejściowych 6 lamp solarnych – 3 szt. teren I  i  3 teren II;

- Uchwała nr 12/2024 - w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na realizowanie inwestycji /uchwała nr 11/2024/;

- Uchwała nr 13/2024- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. wymiana 22 pokryw na studzienkach  na terenie I i  II Ogrodu.
- Uchwała nr 14/2024 - w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na realizowanie inwestycji /uchwała nr 13/2024/;

-Uchwała 15/2024- w sprawie planu pracy na 2024r i programu działania na kadencję 2024-2028;
- Uchwała nr 16/2023 – w sprawie  preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok;

- Uchwała nr 17/2024 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD

I komisji rewizyjnej ROD;

-Uchwała nr 18/2024 – w sprawie wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata na okręgowy zjazd delegatów.

                                                                 

                                                                                                             ZARZĄD ROD „TARNOGAJ”

ZARZĄD ROD TARNOGAJ

Informuje, iż na Walnym Zebraniu w dniu 12.04.2024 zostały uchwalone opłaty za dzierżawę działek w roku 2024:

- 59 groszy/1 m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym: 13 groszy od m2 partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD);

- 6 zł składka członkowska;

- 50 zł opłata inwestycyjna;

- 80zł -opłata za energię elektryczną na potrzeby zasilania urządzeń wodnych;

- 140zł -opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD.

OPLATĘ ZA DZIAŁKĘ MOŻNA UIŚCIĆ NA KONTO BANKOWE ROD TARNOGAJ:  24102052260000690202692119.

Przy wpłacie należy podać:

IMIĘ I NAZWISKO, NUMER DZIAŁKI, TYTUŁ WPŁATY:

OPŁATA ZA 2024r.

 

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z NALICZENIEM OPŁATY,

MOŻNA UŻYSKAĆ INFORMACJĘ O  WYSOKOŚCI KWOTY

DO ZAPŁATY POD TEL. 886978938  LUB 664081769

ZARZĄD  ROD TARNOGAJ

DRODZY DZIAŁKOWCY TEREN I  i  II

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 06.04.2024 /SOBOTA/ 

ZAPLANOWANO I-WSZY  ETAP  PUSZCZENIA WODY WODOCIĄGOWEJ 

NA TERENIE I-wszym i  II-gim.

PRZED URUCHOMIENIEM WODY PROSZĘ 

O ZAŁOŻENIE KRANÓW LUB ZAŚLEPEK 

W CELU UNIKNIĘCIA WYCIEKÓW WODY.  

ZARZĄD ROD „TARNOGAJ”

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/